print
Conferiță consacrată promovării statutului MOLDAC de Semnatar EA BLA și ILAC-MRA
05.03.2018
702

Organismul Național de Acreditare din Republica Moldova, la data de 3 martie 2018, a organizat o conferință cu genericul "Potențial de creștere economică prin recunoașterea europeană și internațională a acreditării", consacrată semnării Acordului de Recunoaștere Bilaterală dintre Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC și Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), precum și a Acordului de Recunoaștere Mutuală dintre Centrul Național de Acreditare MOLDAC și Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC-MRA).

Evenimentul menționat a avut drept scop promovarea beneficiilor acreditării, precum și stipularea principalelor aspecte care trebuie luate în considerare de OEC-uri cu referire la statutul de semnatar al MOLDAC.

În cadrul conferinței au participat reprezentați ai părților intreresate, cum ar fi: Ministerul Economiei și Infrastucturii al Republicii Moldova, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Institutul Națoinal de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova, Agenția Servicii Publice, Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentului, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, precum și reprezentanți ai întreprinderilor producătoare autohtone și ai Organismelor de Evaluare a Conformității acreditate.

 

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.