print
SERVICII
14.12.2012

MOLDAC prestează servicii de:

acreditare a următoarele organisme de evaluare a conformităţii atât în domeniul reglementat, cît şi în cel nereglementat, inclusiv dar nu limitat:
- laboratoare de încercări şi etalonare:
      - organisme de certificare a produselor;
      - organisme de certificare a serviciilor;
      - organisme de certificare a sistemelor de management al calităţii, inclusiv sistemelor de analiză a riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP);
      - organisme de certificare a personalului;
      - organisme de certificare a sistemelor de management al mediului;
      - organisme de inspecţie în domeniul evaluării conformităţii.

supraveghere prin evaluare anuală organismelor de evaluare a conformităţii acreditate privind respectarea condiţiilor, potrivit cărora a fost acordată acreditarea;
atestare a laboratoarelor de încercări;
organizare a efectuărilor încercărilor comparative interlaboratoare;
efectuare evaluării unor entităţi la solicitarea motivată a organelor administraţiei publice centrale;
colectare, publicare şi furnizare de informaţii referitor la activităţile de acreditare desfăşurate, procedurile şi tarifele aplicate, condiţiile de acreditare şi organismele acreditate.
Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.