print
LISTA COLABORATORILOR CENTRULUI NAŢIONAL DE ACREDITARE (MOLDAC)
06.11.2014

Funcţia

Nume/Prenume

Telefon / fax

e-mail

Birou

Conducerea

Director

Eugenia SPOIALĂ

(373 22) 210325
(373 22) 210316

eugenia.spoiala@moldac.gov.md

206

Vicedirector, 
Evaluator şef 

Larisa NOVAC

(373 22) 210352

larisa.novac@moldac.gov.md

204

Compartiment Sistem de Management

Responsabil Sistem de Management, 
Evaluator şef

Stella  MARCU

(373 22) 202604

stella.marcu@moldac.gov.md 

202

Consilier RSM, 
Specialist principal 

Natalia MAIDAN

(373 22) 202604

natalia.maidan@moldac.gov.md

202

Secretariat

Secretar referent Liliana ARSENII (373 22) 210316 acreditare@moldac.gov.md 205

Direcţie Acreditare Laboratoare

Şef Direcţie,
Evaluator şef

Natalia ŞAPOVAL

(373 22) 202602

natalia.sapoval@moldac.gov.md

217

Evaluator şef,
Specialist principal

Petru COVRIG

(373 22) 222305

petru.covrig@moldac.gov.md

222

Evaluator șef, 
Specialist principal

Silvia STANEVA (373 22) 222580 silvia.staneva@moldac.gov.md 219
Evaluator șef, 
Specialist principal
Efrim TOPALA (373 22) 222580 efrim.topala@moldac.gov.md 219

Specialist principal

Alina MATOȘA

(373 22) 202601

alina.matosa@moldac.gov.md 

219

Direcţie Acreditare Organisme de Certificare şi Organisme de Inspecţie

Şef Direcţie, 
Evaluator şef

Emilia GNATIUC

(373 22) 210312

emilia.gnatiuc@moldac.gov.md

221

Specialist principal

Natalia MIHĂESCU

(373 22) 210312

natalia.mihaescu@moldac.gov.md

220

Specialist principal

Aliona GUȚUL

(373 22) 210312

aliona.gutul@moldac.gov.md

220

Direcţie Dezvoltare Acreditare

Șef direcție,
Evaluator șef

Larisa BOBOC (373 22) 202602 larisa.boboc@moldac.gov.md 217

Specialist principal

Daniela ZADIC

(373 22) 210352

daniela.zadic@moldac.gov.md

204

Specialist principal Alexandr ZIAEV (373 22) 222305 alexandr.ziaev@moldac.gov.md 222

Specialist principal

Iulia CUPCEA

(373 22) 210316

iulia.cupcea@moldac.gov.md 

205

Contabilitate

Contabil Șef

Tamara NASTASENCO

(373 22) 210416

tamara.nastasenco@moldac.gov.md  

203

Contabil

Liuba TARASIUK

(373 22) 210416

liuba.tarasiuk@moldac.gov.md

203

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2020 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.