Prima   |  Comunicate de presă | Ziua Mondială a Acreditării 2017

Ziua Mondială a Acreditării 2017

  imprimare
07.06.2017   563 

La data de 9 iunie 2017 este marcată Ziua Mondială a Acreditării ca o inițiativă globală, demarată în comun de către Forumul Internațional de Acreditare (IAF) și Cooperarea Internațională de Acreditare Laboratoare (ILAC), pentru a spori gradul de conștientizare a importanței acreditării pe scară mondială.

Genericul Zilei Acreditării anului 2017 este "Acreditarea: Furnizarea de încredere în construcții și în domeniul construit. Această temă accentuează modul în care acreditarea îi poate susține pe profesioniştii din industria construcției - de la furnizori, producători, designeri, arhitecţi, ingineri şi pînă la regulatori.

Cu acest prilej Centrul Naţional de Acreditare va organiza în această zi o conferință, la care vor participa reprezentanţii Consiliului de Acreditare MOLDAC, OEC care activează în domeniul construcției, reprezentanți ai OEC evaluate de către echipa MOLDAC în cadrul evaluării paritare EA, reprezentanţi ai altor părţi interesate, precum şi personalul MOLDAC.

Dna Eugenia SPOIALĂ, director MOLDAC, va adresa în debutul evenimentului un cuvînt de salut participanţilor, iar în continuarea discursului va informa despre  suportul pe care îl furnizează Centrul Naţional de Acreditare în domeniul construcției, abordînd  acreditarea ca un instrument, care garantează competența OEC din domeniul materialelor de construcții, cărora le încredințează verificarea cerințelor stabilite de autoritatea de reglementare.

Anul 2017 este remarcabil pentru Organismul Național de Acreditare, deoarece în acest an a avut loc evaluarea paritară (la nivel de omologi), efectuată de către echipa de evaluare a Cooperării Europene pentru Acreditare, în vederea semnării de către MOLDAC a Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA). Directorul MOLDAC va prezenta rezultatele obținute în cadrul acestei evaluări (în perioada 14-25.02.2017).

Pe agenda conferinţei figurează de asemenea un şir de relatări cu privire la dezvoltarea domeniului construcției, respectarea legislației în vigoare în Republica Moldova și armonizarea acesteia cu cerințele europene și internaționale, precum și evoluția acestui domeniu în ultimii ani, care vor prezentate de către invitații:

 

  • CROITORU Gheorghe - şef direcţie reglementări tehnico-economice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
  • SOCOL Iurie - director, Institutul Naţional de Standardizare
  • OPREA Elena - conducător OC produse din cadrul "INMACOMPROIECT"S.R.L. 
  • IZBÎNDĂ Anatolie -  director, Î.S. "INCERCOM"
  • ȘAPOVAL Natalia - șef DA/LAB,  MOLDAC

 

Acreditarea oferă încredere prin furnizarea unui sistem care sprijină gestionarea riscurilor, contribuie la creșterea eficienței și demonstrează conformitatea cu regulamentele naționale și locale.

Acreditarea este unul din pilonii de bază, utilizat pentru susținerea sectoarelor economiei naționale. Domeniul construcției,  fiind unul dintre cele mai vaste sectoare ale economiei naționale, este important pentru dezvoltarea economică a țării, care reprezintă un sector complex și extrem de competitiv. Acest sector oferă provocări companiilor care doresc să-și îmbunătățească posibilitățile sale și să reducă costurile, îmbunătățind în același timp calitatea construirii, asigurând un mediu sigur pe șantier și oferind edificii din ce în ce mai durabile.

Avînd în vedere importanța domeniului construcțiilor, MOLDAC implică în activitatea de  acreditare pe segmentul respectiv reprezentanți ai Autorității de reglementare, științei, OEC-urilor în calitate de membri ai Consiliului de Acreditare, Comitetelor Tehnice, echipelor de evaluare și ai Comisiei de Acordare a Acreditării. 

 

 
Arrow Prev

 

 

 

MOLDAC este semnatar EA-BLA pentru încercări,
etalonări, analize medicale, inspecții, certificare
produse, certificare sisteme de management

 MOLDAC este semnatar ILAC-MRA pentru
încercări, etalonări, inspecții și analize medicale. 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 532282 | ieri: 420 | azi: 42 | Online: 0
Servicii
Selectează culoarea