Prima   |  Comunicate de presă | Participarea reprezentanţilor MOLDAC la Comitetul Laboratoare EA

Participarea reprezentanţilor MOLDAC la Comitetul Laboratoare EA

  imprimare
16.03.2017   393 

Reprezentantul MOLDAC a participat la cea de-a 33-a reuniune a Comitetului Laboratoare al Cooperării Europene pentru Acreditare (în continuare CL EA) care a avut loc în perioada 08 - 09 martie 2017 în Paris (Franta).

Conform agendei aprobate, la şedinţă au fost discutate următoarele:

1.  Informaţiile membrilor Grupurilor de lucru, reprezentanţilor Organismelor Naţionale de Acreditare  din statele-membre UE şi ale părţilor interesate cu privire la problemele aferente activităţii de acreditare a laboratoarelor.

La şedinţă s-a comunicat faptul, că publicarea standardului revizuit ISO/CEI 17025 este asteptata în luna octombrie 2017. De asemenea, s-a adus la cunoștință faptul că în cadrul celei de-a 20-a Adunare Generală ILAC din noiembrie 2016, care a avut loc la New Delhi (India) s-a aprobat termenul de tranzitie la ISO/CEI 17025 versiunea noua, care va fi de trei ani de la data publicarii.

Au avut loc discuţii asupra modului de evaluare a producătorilor de Materiale de Referință (MR) conform standardului ISO 17034 precum și a furnizorilor de Teste de Competență (PT) conform standardului ISO/CEI 17043. În acest context, s-a comunicat că Documentul ILAC G18 "Guideline for the Formulation of Scopes for Accreditation for Laboratories" este în curs de revizuire și se vor include domeniile pentru producatorii de RM și Organizatorii PT.

2.  Colaborarea specială cu părţile interesate / Comisia UE:

Având în vedere preocuparea părților interesate, va fi efectuat un sondaj in comun cu grupul de lucru al EURACHEM privind punerea în aplicare a politicii ILAC-P9 si documentul EA-4/18.

Sondajul va fi axat pe:

 

  • Utilizarea de către ONA a acestor documente, inclusiv politici alternative, în cazul în care acestea nu pot fi utilizate;
  • Dificultăți de punere în aplicare, în special în ceea ce privește identificarea sub-disciplinelor;
  • Frecvența de utilizare a factorilor de risc pentru a evalua strategiile de participare la PT;
  • Dacă utilizarea acestor documente au dus la schimbări referitoare la nivelul și frecvența participărilor la PT;
  • Adecvarea strategiilor de participare la PT a laboratoarelor în curs de evaluare.

 

A fost prezentat și discutat proiectul documentului - "Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation  including measurement audits organised by accreditation bodies". Documentul este util pentru a evalua rezultatele compararilor interlaboratoare in masurari cantitative, atunci cand nu sunt disponibile scheme de ILC pentru anumite sectoare.

A fost prezentat şi examinat proiectul documentului pentru evaluarea reziduurilor de pesticide, "EA Requirements for the Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed", care a fost propus  ca un ghid pentru Organismele de Acreditare.

3. Discuţii privind necesitatea de revizuire sau retragere a unor Documente EA:

 

  • EA-3/04 Use of proficiency testing as a tool for accreditation In testing;
  • EA-4/14 Selection and use of reference materials;
  • EA-2/14 Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA;
  • EA-4/17 EA position paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories;
  • EA-4/20 Guidance for the Assessment of Laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of-Care Testing (POCT).

 

Conducătorul comitetului a informat despre progresele înregistrate în activitatea CL EA şi planul de activitate pentru anul 2017, care va fi prezentat și aprobat la Adunarea Generala EA din luna mai. 

 

 
Arrow Prev

 

 

 

MOLDAC este semnatar EA-BLA pentru încercări,
etalonări, analize medicale, inspecții, certificare
produse, certificare sisteme de management

 MOLDAC este semnatar ILAC-MRA pentru
încercări, etalonări, inspecții și analize medicale. 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 532963 | ieri: 567 | azi: 140 | Online: 10
Servicii
Selectează culoarea