Prima   |  Proiecte   |  Twining | SERVICII

SERVICII

  imprimare
14.12.2012    

MOLDAC prestează servicii de:

acreditare a următoarele organisme de evaluare a conformităţii atât în domeniul reglementat, cît şi în cel nereglementat, inclusiv dar nu limitat:
- laboratoare de încercări şi etalonare:
      - organisme de certificare a produselor;
      - organisme de certificare a serviciilor;
      - organisme de certificare a sistemelor de management al calităţii, inclusiv sistemelor de analiză a riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP);
      - organisme de certificare a personalului;
      - organisme de certificare a sistemelor de management al mediului;
      - organisme de inspecţie în domeniul evaluării conformităţii.

supraveghere prin evaluare anuală organismelor de evaluare a conformităţii acreditate privind respectarea condiţiilor, potrivit cărora a fost acordată acreditarea;
atestare a laboratoarelor de încercări;
organizare a efectuărilor încercărilor comparative interlaboratoare;
efectuare evaluării unor entităţi la solicitarea motivată a organelor administraţiei publice centrale;
colectare, publicare şi furnizare de informaţii referitor la activităţile de acreditare desfăşurate, procedurile şi tarifele aplicate, condiţiile de acreditare şi organismele acreditate.
 
Arrow Prev

 

 

MOLDAC este semnatar 
EA-BLA pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

                    

MOLDAC este semnatar
ILAC-MRA
 pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții.

                    

MOLDAC este semnatar 
IAF-MLA
 pentru certificare produse, certificare sisteme de management 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 784286 | ieri: 605 | azi: 235 | Online: 9
Servicii
Selectează culoarea