Prima   |  Proiecte   |  Twining | Despre noi

Despre noi

  imprimare
14.12.2012    
  • MOLDAC este o instituţie publică, monitorizată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil de infrastructura calităţii, constituit în baza Hotarîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea sistemului de acreditare in domeniul evaluării conformităţii produselor N 1646 din 31.12.2003.
  •   MOLDAC a fost desemnat ca organism de acreditare unic pe teritoriul Republicii Moldova abilitat cu funcţii de acreditare a Organismelor de Evaluare a Conformităţii .
  • Centrul este instituit în scopul implementării şi dezvoltării politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii, conferind încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor acreditate, care activează în domeniul evaluării conformităţii produselor, precum şi în scopul contribuirii la promovarea liberei circulaţii a produselor, la creşterea competitivităţii produselor, la apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului, la asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului.
  • MOLDAC  se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, Regulamentul Moldac şi de convenţiile şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

MOLDAC respectă în activitatea sa principiile de bază ale acreditării:

 - folosire a unor proceduri de evaluare unice, armonizate cu regulile europene şi cu cele internaţionale, pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii;

competenţă şi imparţialitate;

 transparenţă, disponibilitate publică şi credibilitate;

reprezentare a intereselor publice;

acces liber, fără discriminare, al tuturor solicitanţilor la procesul de acreditare;

independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;

asigurare a confidenţialităţii şi păstrare a secretului profesional şi a celui comercial;

examinare imparţială a apelurilor şi a reclamaţiilor;

caracterul voluntar al acreditării

 

Puntru o informaţie mai amplă puteţi accesa Regulamentul MOLDAC

 
Arrow Prev

 

 

MOLDAC este semnatar 
EA-BLA pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

                    

MOLDAC este semnatar
ILAC-MRA
 pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții.

                    

MOLDAC este semnatar 
IAF-MLA
 pentru certificare produse, certificare sisteme de management 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 784317 | ieri: 605 | azi: 264 | Online: 6
Servicii
Selectează culoarea